Yuki

Height
Chest
Waist
Suit
Shoes
Hair
Eyes
181 cm
37″
31″
38R
11us
black
black
Yuki27